Rehau Relazzo WPC Rengöring 1000 ml

Artikelnr: 62313481003     enhet: St

Information

Rehau Relazzo WPC Rengöring 1000 ml för komposittrall. 

 • Avlägsnar smuts, fläckar och andra orenheter från ytor av träkomposit WPC (wood or polymer composite).
 • Säker och skonsam rengöring för tralldäck och plank. 
 • Lämpligt för både grundlig rengöring och underhåll

RELAZZO WPC Rengöring tar bort smuts, fläckar och andra föroreningar från alla ytor i RELAZZO-materialet RAUWOOD. Rengöraren är lämplig för både grundrengöring och underhåll. Terrasserna rengörs på ett tillförlitligt sätt och behåller sina naturliga egenskaper under lång tid.

Användningsområden: terass & tralldäck, balkonger, trappor & gångar, plank och insynsskydd

Användning: Lätta till tunga fläckar kan avlägsnas med hjälp av varmt vatten och svamp och borste (ej inkluderat). För en avslutande rengöring av däcket krävs en effektiv avspolning med trädgårdsslang eller högtryckstvätt.

Tips:
Avlägsna fettfläckar (tex. fett från grillning) så fort som möjligt med RELAZZO WPC Rengöring. Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel!

OBS! Följ instruktionerna för rengöring och underhåll i trallbrädans tekniska manual & se databladet för rengöringsmedlets innehåll.

Tänk på att innehållet är koncentrerat!
Använd 250 ml utspätt i 8-10 liter varmt vatten för grundlig rengöring, men bara 50 ml utspätt i samma vattenmängd för underhållsrengöring.

GRUNDLIG RENGÖRING

Intervall: 1-2 ggr/år

 1. Avlägsna lös smuts från ytan med en sopkvast.
 2. Fyll en spann med ca 8-10 liter varmt vatten.
 3. Tillsätt Rengöring (250 ml) i vattnet.
 4. Applicera lösningen på tralldäcket med en svamp och låt det verka en kort stund.
 5. Använd borste för att gnida in lösningen på hårt smutsade områden.
 6. Skölj därefter tralldäcket ordentligt med trädgårdsslang. Finns det smutsrester kvar, så kan du också använda en högtryckstvätt med lågt tryck (maxtemperatur: +60°C, maxtryck: 100 bar). Håll munstycket minst 50 cm från de ytor du rengör.
 7. Upprepa processen med en mer konsentrerad lösning vid behov, eller vid hårt smutsad trall.
 8. Rengör alla redskap med vatten efter användning.

UNDERHÅLLSRENGÖRING

Intervall: När som helst

 • Avlägsna lös smuts från ytan med en sopkvast.
 • Fyll en spann med ca 8-10 liter varmt vatten.
 • Tillsätt 50 ml av flaskans innehåll i vattnet.
 • Applicera lösningen på tralldäcket med en svamp och låt det verka en kort stund.
 • Använd borste för att gnida in lösningen på hårt smutsade områden.
 • Skölj därefter tralldäcket ordentligt med trädgårdsslang. Finns det smutsrester kvar, så kan du också använda en högtryckstvätt med lågt tryck (maxtemperatur: +60°C, maxtryck: 100 bar). Håll munstycket minst 50 cm från de ytor du rengör.
 • Upprepa processen med en mer konsentrerad lösning vid behov, eller vid hårt smutsad trall.
 • Rengör alla redskap med vatten efter användning.

SÄKERHET

Varning: Kan orsaka svår ögonirritation. Ha förpackningen till hands vid medecinsk rådgivning. Förvara utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon: Spola försiktigt med vatten i flera minuter. Ta av eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt att spola. Om ögonirritationen kvarstår - kontakta läkare.