Klicka på videon för att spela upp. Klicka igen för att pausa.


Generell montering av reningsverk ovan.
Nedan generell montering av Familypool Magic.