Vanliga frågor

Klicka på frågorna nedan för mer info

Riopool
Hur lång tid tar det att montera en Riopool?
Går det att gräva ner en Riopool?
Måste man ha bygglov för att bygga en Riopool? 
Måste man ta ner Riopoolen på vintern? 
Hur vinterstänger jag min Riopool?

RioSpa
Hur lång tid tar det att montera ett RioSpa?
Hur vinterstänger jag mitt RioSpa?
Kan man placera spa-badet på vilket underlag som helst?
Behövs någon elinstallation?
Vilka tillbehör behövs för att komma igång?
Kan man använda spa-badet på vintern?<
Kan man bada ute ner till -30 grader? Tål spabadet vinterkyla?
Hur lång tid tar det att värma upp vattnet?
Hur ofta ska jag byta vatten?
Måste jag använda klor?
Kan jag använda brom?
Var lägger man kloret?
Hur ofta bör vattnet testas?
Hur ofta skall jag rengöra eller byta filter?
Var ska filtret sitta?
Hur ofta skall man ha igång filterpumpen?
Kan man laga ev. skador på spa-badet?
Fungerar spa-badet lika bra inne som ute?
I vilket material är spa-badet tillverkat?
Hur lång är garantin på spabaden?

Hur lång tid tar det att montera en Riopool?

Effektiv tid tar det två personer ca 1-7 timmar att montera själva poolen beroende på modell, men vi rekommenderar att man gärna avsätter en helg. Tydlig manual och instrukionsvideo hjälper till att underlätta monteringen. Markarbete för att få en jämn och plan yta är inte inräknat, men väl värt att spendera tid på att göra ordentligt. Att fylla vatten i poolen kan ta ytterligare tid beroende på vilka möjligheter som finns.

Går det att gräva ner en Riopool?

Precis som för andra stålväggspooler handlar det om att undvika att marktrycket från jorden utanför trycker in så att poolväggen rasar innåt. Det kan man undvika genom att stabilisera marken utanför på olika sätt. Prata med en markbyggare som kan se vad som är lämpligast för dina förutsättningar och ändamål. Så längen poolen har vatten håller den emot väldigt bra, men tänk på att man behöver tömma ibland för underhåll och annat, samt även komma åt runt reningsverket, och även för att någon gång i framtiden tex. byta liner. Tänk på att reningsverket ska stå i nivå med botten av poolen (så att vattnet rinner ifrån bräddavlopp nedåt till pumpen så att pumpen alltid är vattenfylld. Här är en variant på ett ordentligt markjobb med vacker stenläggning. Vissa markförustättningar kan kräva dyra åtgärder i markarbete där det är både bättre och biligare med någon av Folkpools lösningar. 

Billigast, enklast och vanligast är att inte gräva ner alls, eller att inte fylla emot poolväggen från utsidan med jord, utan ha luft emellan med tillräckligt lutning så att det inte rasar ner. Sen trallar man in snyggt med Pandatrall eller Relazzo så att poolväggen sticker upp mycket, lite eller att poolsargen inte syns alls utan man bara ser vattenytan. Tänk igen på att det ska gå att komma åt reningsverk och pooldelar vid behov av underhåll, linerbyte och oförutsedda händelser. Vissa föredrar att bara se vattenytan, andra föredrar att lämna en kant som hjälper till att hindra löv och skräp etc. från att hamna i poolen. Poolen är självbärande, så får bara bära upp sig själv. Ge även lite svängrum för flexibilitet i konstruktonen för att fånga upp vågornas rörelser mm. Bygg inte trall som vilar på poolen utan ge svängrum för poolens rörelser. Stödbenen på ovala modeller sticker ut 1 m på varje sida.

Måste jag ha bygglov för att bygga en Riopool?

Själva poolen behöver normalt inte bygglov, men däremot kan byggen på höjden som altan, mur eller plank, pooltak m.m. behöva det. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun.

Måste jag ta ner min Riopool för vintern?

Nej, man bara vinterstänger poolen. Vinterbehandla vattnet (rätt ph, chockklorera, ev. algmedel om dygnsmedeltemperaturen är över 10°C), ta in det som kan frysa och täck poolen med vinertäcket. Detta finns enkelt och mer detaljerat beskrivet i manualen.

Hur vinterstänger jag min Riopool?

Börja med att chockklorera vattnet. Om dygnsmedeltemperaturen är över 10°C - tillsätt Algmedel (länk till algmedel?)

Hur lång tid tar det att montera ett RioSpa?

Det tar ca 5 minuter att blåsa upp ditt RioSpa. Så här enkelt installerar du ditt RioSpabad.

Hur vinterstänger jag mitt RioSpa?

Öppna utloppet i botten, först på utsidan, sedan innuti på botten av spat. Tippa badet så att det sista vattnet rinner ut.
När allt vatten är borta, kör bubbelfunktionen 5 minuter för att torka jethålen.
Släpp ut luften genom att öppna ventilen.
Vik ihop och förvara i kartongen i frostfitt utrymme.

Kan man placera spa-badet på vilket underlag som helst?

Spa-badet kan placeras på alla underlag som är jämna (ej vassa kanter eller liknande) och klarar en vikt på 1500 kg.
 

Behövs någon elinstallation?

Nej, stickkontakt med jordfelsbrytare är förmonterad.
 

<Vilka tillbehör behövs för att komma igång?

Håll vattnet rent med Spaklor. Spara på värme och energi med isolerande skyddsmatta under och det uppblåsbara isolerlocket.Skydda spabadet med överdragsskydd.
 

Kan man använda spa-badet på vintern?

Ja, ner till -10°C. Obs! Håll undan snö från locket. För RioSpa Vago är rekommendationen

Kan man bada ute ner till -30? Tål spabadet vinterkyla?

Med RioSpa Premium Isolermatta, Termolock och Skyddsöverdrag har vi det bäst vinteranpassade uppblåsbara spabadet på marknaden idag. Materialet i RioSpa Calmante och Brillante klarar ner till -30°C, men inget uppblåsbart spabad klarar att hålla badvänlig vattentempertatur vid -30°C utomhustemperatur - det är en ren missuppfattning. Ner till -10°C kan vattentemperaturen hållas på 38-40°C. Men blir det kallare så kommer temperaturen att gå ner. Så fort locket tas av och isoleringen bryts kommer vattentemperaturen att gå ner. Med tilläggsisolering kan man bada längre och vid lägre utomhustemperaturer.
 

Hur lång tid tar det att värma upp vattnet?

Spabadet värmer vattnet ca 1,5-2°C per timme.
 

Hur ofta ska jag byta vatten?

Efter 1-2 mån vid kloranvändning.
 

Måste jag använda klor?

Nej, men vattnet måste då bytas oftare.
 

Kan jag använda brom?

Brom behöver liksom andra s.k. "klorfria" alternativ alltid kommpletteras med ett annat desinficerande medel. Klor är det enklaste medlet att dosera och därför det som vi rekommenderar.
 

Var lägger man kloret?

Riopool rekommenderar inte klorpuckar som trots att klorfördelare används, kan orsaka partier med hög klorkoncentration i badet, vilket ger onödig risk för slitage och missfärgningar. Använd Riopool Spaklor granulat som är anpassat för spabad och löser sig direkt i badet. Håll cirkulationen igång, kör gärna bubbelfunktionen för extra cirkulation.
 

Hur ofta bör vattnet testas?

Vattnet bör testas varje vecka med Riospa Teststicka
 

Hur ofta skall jag rengöra eller byta filter?

Rengör filtret regelbundet under rinnande kranvatten. Byt ut filtret efter ca 2-4 mån. Ha gärna några extra utbytesfilter för att garantera vattenkvaliteten.
 

Var ska filtret sitta?

På nedre fästet. OBS! Endast 1 filter skall användas. (De säljs i 2-pack.)
 

Hur ofta skall man ha igång filterpumpen?

Alltid, för att det ska vara cirkulation i vattnet hela tiden.
 

Kan man laga ev. skador på spa-badet?

Ja, laglappar medföljer. Spa-badet har ett yttre sidoläder som skyddar mot skador och solljus.
 

Fungerar spa-badet lika bra inne som ute?

Ja, det är dock viktigt att tänka på god ventilation inomhus för att inte orsaka fuktskador, tex hygrostatstyrd fläkt eller luftavfuktare. Även golvbrunn och vattenavrinning. Rådgör med fackman vid osäkerhet.
 

 I vilket material är spa-badet tillverkat?

Kraftigt PVC. Calmante har PVC som är exklusivt mönstrat i krokodil-imitation.
 

Hur lång är garantin på spabaden?

2 års garanti.