Montering Batteri Absore Cykeldator

 

 

  1. Skruva loss batteriluckan

  2. Sätt i batteri CR2032 med plussidan uppåt

  3. De ledande "gafflarna" längst ifrån luckans skruvhål ska hamna under batteriet för att få kontakt med batteriets minussida.

  4. De motsatta "gafflarna" närmast luckans skruvhål ska hamna uppåt så de får kontakt med batteriets plussida.

  5. Ett pip bekräftar att Cykeldatorn är igång.

 

Absore Cykeldator montering på Millfighter T300 fäste

 

  1. Ställ fram styret så långt det går för att underlätta monteringen.
  2. Lossa skruvarna de nedre skruvparet på Absore Cykeldator, och skruva loss det övre skruvparet helt.
  3. Placera kabeln i mitthålet och haka i de nedre skruvparet och skruva åt försiktigt
  4. Sätt i det övre skruvparet och skruva åt försiktigt
  5. Koppla sladden till kontakten på Millfighter Spinningcykel T300